Pasientskade

pasientskade
Med pasientskade menes en eller annen form for svikt i behandlingen av deg som pasient, som har medført en fysisk eller psykisk personskade. Dette omfatter svikt oppstått ved undersøkelse, diagnostisering, (manglende) oppfølging eller stor og/ eller uventet bivirkning.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • du er rammet av en skade/ sykdom som følge av oppstått teknisk svikt
 • du er rammet av en skade/ sykdom som følge av manglende undersøkelse, diagnostisering og/ eller manglende behandling av sykdom eller skade
 • du har fått en alvorlig bivirkning, sykehusinfeksjon, smitte mv etter operasjon/ behandling selv om risikoen for dette har vært opplyst om fra behandlende personell
 • du har fått skade/ sykdom i forbindelse med tann-/ kjevebehandling
 • du har fått skade/ sykdom etter behandling av alternativbehandlere, det vil si behandlere utenfor tradisjonell ”skolemedisin” (eksempelvis kiropraktor, akupunktør, manuelle terapeuter)
 • du har fått skade etter kosmetiske injeksjoner/ behandlinger utenfor helsevesenet (Botox-injeksjoner, Restylaine-injeksjoner mv) og etter tatoveringer (Henna-tatoveringer mv) eller piercinger påført i Norge, eller utlandet
 • du er rammet av en skade/ sykdom som følge av bivirkning av et legemiddel (legemiddelskade) uavhengig av om legemiddelet var reseptbelagt eller ei
 • du har fått en bivirkning av en vaksine eller etter deltakelse i medisinsk utprøving av behandlingsmetoder eller medisiner

Finn fram før du begynner

 • Alle opplysninger om pasientskaden (når, hvor, hvordan mv)
 • Eventuell korrespondanse med helseforetaket/ helsepersonellet eller Norsk Pasientskadeerstatning
 • Viktige dokumenter om eventuelle løpende ytelser og engangsutbetalinger etter pasientskaden (ytelser fra NAV, dekning av utgifter/ utlegg fra forsikringsselskap mv)
 • Forsikringsdokumenter som viser dine private og andre forsikringer du kan være omfattet av (husk å sjekke arbeidsgiverfinansierte forsikringer, ektefelles/ samboers forsikringer mv)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 15-20 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Pasientskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.