Passasjerskade

Passasjerskade
Med passasjerskade menes personskade du er rammet av mens du var passasjer på et rutegående transportmiddel til vanns, på land eller i luften, eller mens du var i ferd med å gå om bord eller forlate slikt transportmiddel.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • du får en personskade som følge av kollisjon/ sammenstøt, avsporing, forlis, stranding, eksplosjon, brann, eller feil ved den rutegående vognen/ skipet/ fartøyet
 • du får en personskade på jernbane, T-bane, trikk, tunnelbane, forstadsbane, kabelbane, tog, sporvei eller annen innretning for motordrevet transport på skinner
 • du får en personskade på skip, passasjerskip, cruiseskip, ferge, hurtigbåt, skyssbåt, reisendebåt, ambulansefartøy, luftputefartøy eller på annet sivilt transportmiddel til sjøs
 • du får en personskade i luftfart som passasjer på rutegående passasjerfly, charterfly, taxifly, sjøfly, helikopter eller annet rutegående luftfartøy eller annen sivil transport i luften, samt varmluftsballonger og luftskip

Har du opplevd en personskade mens du har vært passasjer på annet transportmiddel, for eksempel i taxi, på buss eller på motorsykkel, benytter du i stedet Trafikkskade-skjemaet.

Finn fram før du begynner

 • Alle opplysninger om passasjerskaden (når, hvor, hvordan, transportmiddel mv)
 • Eventuell korrespondanse med transportselskapet og forsikringsselskap
 • Viktige dokumenter om eventuelle løpende ytelser og engangsutbetalinger etter passasjerskaden (sykeperioder, dekning av sykepenger/ utlegg/ annet fra transportselskapet/ forsikringsselskapet, ytelser fra NAV etc)
 • Forsikringsdokumenter som viser dine private og andre forsikringer du kan være omfattet av (husk å sjekke arbeidsgiverfinansierte forsikringer, ektefelles/ samboers forsikringer mv)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 15-20 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Passasjerskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.