Produktskade

Produktskade
Med produktskade menes tilfeller hvor du som forbruker har fått personskade etter å ha kjøpt og/ eller benyttet et produkt, for eksempel et naturprodukt, industriprodukt, råvare, ferdigprodukt, delprodukt, herunder elektrisitet mv.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • du har fått skader/ sykdommer av å benytte et produkt som har/ hadde skadevoldende egenskaper du som forbruker ikke med rimelighet kunne/ burde forventet (sikkerhetsmangel)
 • du har fått skade/ sykdom under vanlig bruk av produktet på grunn av en feil, svikt eller mangel ved produktet
 • du har fått skade/ sykdom av produktet på grunn av dets skadevoldende egenskap, selv om produktet er anvendt i tråd med forventet bruk og ikke lider av noen feil, svikt eller mangel (systemsvikt)
 • du har fått skade/ sykdom under inntak av bedervet drikke/ matvarer/ næringsmidler
 • du har fått skade av produkter som eksploderer og skader forbrukere (gassbeholdere, lightere, glass-/ plastflasker, maskiner, biopeiser, bordpeiser, utstyr mv), eller reagerer (kjemisk) i kontakt med underlaget/ andre produkter/ under bestemte forhold
 • du har fått skade/ sykdom fra bruk av forbrukerelektronikk som medfører skader under påregnelig bruk (stråleskader ved bruk av mobiltelefon, hørselsskader pga svikt ved Ipod-/ MP3-spiller som i et kort tidsrom gir en ikke brukerbestemt skadelig høyfrekvent lyd, elektrisk svikt som gir el-skader ved overledning mv)
 • du har fått skade/ sykdom av produkter som har stor risiko for å bli benyttet feil (avansert maskineri og elektrisk utstyr/ verktøy solgt til forbrukere, uttrekkbare stiger benyttet feil vei, eller løsemiddelprodukter hvor filler/ avfall blir selvantennelig)
 • du har fått skade/ sykdom av produkter med særlig farlige egenskaper ved alminnelige dagligdagse uhell eller forventet bruk i strid med bruksanvisning
 • du har fått skade/ sykdom av elektrisk utstyr til forbrukere som under bruk påfører personskader fordi den lider av en sikkerhetsmangel eller tvetydig/ for dårlig eller manglende bruksanvisning

Finn fram før du begynner

 • Alle opplysninger om produktskaden (når, hvor, hvordan, type produkt mv)
 • Eventuell korrespondanse med selger/ produsent og forsikringsselskap
 • Viktige dokumenter om eventuelle løpende ytelser og engangsutbetalinger etter produktskaden (sykeperioder, dekning av sykepenger/ utlegg/ annet fra selger/ produsent/ forsikringsselskapet, ytelser fra NAV etc)
 • Forsikringsdokumenter som viser dine private og andre forsikringer du kan være omfattet av (husk å sjekke arbeidsgiverfinansierte forsikringer, ektefelles/ samboers forsikringer mv)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 15-20 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Produktskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.