Sykdomsskade

Sykdomsskade
Med sykdomsskade menes tilfeller hvor du har fått en personskade i form av en sykdom, eller har fått en personskade som følge av en sykdom. En sykdom skiller seg fra en ulykkesskade ved at det ikke er noe konkret ulykkestilfelle som er årsak til personskaden.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • du er rammet av sykdom under reise i utlandet slik at du trenger medisinsk behandling og/ eller operasjon i utlandet, eventuelt også syketransport hjem til Norge
 • du har fått sykdom hvor selve den medisinske behandlingen og praktiske forhold rundt behandlingen kan være dekningsmessig under en operasjonsforsikring eller annen helseforsikring du er omfattet av (Helseforsikring, Behandlingsforsikring, Behandlingsavtale, Barneforsikring mv)
 • du har fått en sykdom hvor bestemte diagnoser som kreft, hjernesvulst, blindhet, døvhet, hjerneslag, diabetes, multippel sklerose kan gi deg krav på engangsutbetaling under forsikringer du har tegnet (Kritisk sykdomsforsikring/ Alvorlig sykdom/ Kreftforsikring/ Barneforsikring etc)
 • du er rammet av en sykdom som setter deg ut av arbeidslivet i form av midlertidig eller varig ervervsuførhet som kan gi rett til engangsutbetalinger (uførekapitaldekninger, risikoforsikringer, barneforsikringer) eller løpende ytelser (tjenestepensjonsforsikringer, uføreforsikringer, barneforsikringer mv)

Finn fram før du begynner

 • Alle opplysninger om sykdommen (når merket første gang, symptomer, sykeperioder, evt diagnoser)
 • Eventuell korrespondanse med forsikringsselskap
 • Viktige dokumenter om eventuelle løpende ytelser og engangsutbetalinger etter sykdommens inntreden (ytelser fra forsikringsselskaper, dekning av sykepenger/ utlegg/ annet fra NAV etc)
 • Forsikringsdokumenter som viser dine private og andre forsikringer du kan være omfattet av (husk å sjekke arbeidsgiverfinansierte forsikringer, ektefelles/ samboers forsikringer mv)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 15-20 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Sykdomsskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.