Trafikkskade

Trafikkskade
Med trafikkskade menes en personskade du er utsatt for mens du var fører eller passasjer i bil eller annet motorisert kjøretøy, fritidsbåt med eller uten motor, eller fritidsfly eller annet luftgående fartøy som ikke er rutegående.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • du er rammet av personskade som fører eller passasjer på motorsykkel, på moped, på scooter, eller på annen motorisert to-, tre-, flerhjuling eller ATV
 • du er påkjørt av et kjøretøy som nevnt ovenfor, eller på annen måte har vært involvert i et trafikkuhell som fotgjenger eller på sykkel
 • du har fått psykiske skader etter å ha vært vitne til en dramatisk ulykke
 • du er utsatt for en personskade som passasjer i taxi, på buss, motorsykkel eller annet kjøretøy. Har du blitt utsatt for en personskade som passasjer på noe skinnegående farkost (tog, trikk, T-bane mv) benytter du ikke dette skjemaet, men Passasjerskade-skjemaet
 • du har vært fører eller passasjer på fritidsbåt med eller uten motor av en hvilken som helst art
 • du har vært fører eller passasjer på fritidsfly eller annet luftgående fartøy som ikke er rutegående

Finn fram før du begynner

 • Alle opplysninger om trafikkskaden/ uhellet (når, hvor, hvordan mv)
 • Eventuell korrespondanse med forsikringsselskap
 • Viktige dokumenter om eventuelle løpende ytelser og engangsutbetalinger etter trafikkskaden (sykepenger/ utlegg/ ytelser fra NAV mv)
 • Forsikringsdokumenter som viser dine private og andre forsikringer du kan være omfattet av (husk å sjekke arbeidsgiverfinansierte forsikringer, ektefelles/ samboers forsikringer mv)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 15-20 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Trafikkskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.