Yrkesskade

Yrkesskade
Med yrkesskade menes en arbeidsulykke eller en sykdom/ skade som har rammet deg som følge av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Både fast og midlertidig ansettelse (vikar, engasjement, sesongarbeider) omfattes.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • du har vært utsatt for skader ved reiser til og fra arbeidsstedet eller til og fra møter med kunder etc i arbeidstiden
 • du er påført yrkesskade i utlandet så lenge din arbeidsgiver er basert her i Norge
 • du er påført yrkesskade uavhengig av om din arbeidsgiver er norsk eller utenlandsk og uavhengig av om du har hatt muntlig eller skriftlig arbeidsavtale
 • du er påført en yrkesskade mens du har arbeidet ”svart” (unndratt beskatning)
 • du er påført en yrkesskade, men din arbeidsgiver har ikke tegnet lovpliktig yrkesskadeforsikring
 • du er påført yrkesskade som befal eller menig under militærtjeneste eller har utført annen form for frivillig eller pålagt tjenestegjøring for det offentlige
 • du er utsatt for en arbeidsulykke/ skade/ sykdom som innsatt/ pasient mens du har deltatt i arbeidsvirksomhet i anstalten, helseinstitusjonen mv
 • du har arbeidet som profesjonell spiller (for eksempel fotballspiller som mottar lønn) og blitt utsatt for en skade på arbeid
 • du er rammet av en skade under arbeid på gårdsbruk
 • du er rammet av skade under arbeid som selvstendig næringsdrivende, freelancer eller i annen situasjon hvor du har tegnet frivillig yrkesskadeforsikring
 • du er utsatt for en ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som overskrider det normale
 • du er rammet av fall fra høyde, skliskader, løfteskader, klemskader, snubleskader, skremt av høy lyd, tråkket forkjært, feilberegnet høyde/ lengde/ bredde/ annet etc
 • du har blitt utsatt for psykiske påkjenninger som har gitt deg psykiske skader (opplevd ran/ overfall på arbeidsplassen, vært vitne til alvorlige ulykker, arbeidet som rednings-/ helsepersonell ved ulykker/ katastrofer) etc
 • du har fått sykdom som følge av forgiftning eller kjemisk påvirkning eller blitt rammet av hudsykdommer, lungesykdommer, stråleskade, hørselskader, skader som skyldes endring i barometertrykket (dykking, flyvning) samt vibrasjonsbetingede sykdommer i armer og hender
 • du har fått sykdom som skyldes smitte eller yrkesrelatert vaksinasjon eller blitt rammet av klimasykdommer og epidemiske sykdommer
 • du har fått slitasjeskader som ødelagt eller utslitt rygg eller andre lemmer eller musearm mv
 • du har blitt utsatt for mobbing, trakassering (seksuell eller annen), langvarig stress eller annet i ditt arbeid som har gitt deg psykiske og/ eller fysiske plager. Har dette skjedd uten tilknytning til ditt arbeid skal du benytte skjemaet for Overgrepsskader.

Finn fram før du begynner

 • Alle opplysninger om yrkesskaden (når, hvor, hvordan mv)
 • Eventuell korrespondanse med arbeidsgiver, NAV, arbeidstilsynet og forsikringsselskape(r) om denne
 • Viktige dokumenter om eventuelle vedtak og løpende ytelser og engangsutbetalinger etter yrkesskaden (eventuelt vedtak om godkjenning av yrkesskaden fra NAV, dekning av sykepenger/ utlegg/ annet fra arbeidsgiver/ forsikringsselskapet, ytelser fra NAV etc)
 • Forsikringsdokumenter som viser dine private og andre forsikringer du kan være omfattet av (husk å sjekke arbeidsgiverfinansierte forsikringer, ektefelles/ samboers forsikringer mv)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 15-20 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Yrkesskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.