Annen skade/ tap

Annen skade
Med annen skade menes ethvert annet økonomisk tap og enhver annen skadesak som ikke naturlig hører inn under noen av de ovenstående alternativer. Eierskiftesaker hører inn under dette punktet. Det samme gjør andre skadesaker hvor du har fått et avslag, avkortning eller reduksjon fra ditt forsikringsselskap på et krav om dekning.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • du har kjøpt en bolig og mener selgeren har gitt deg uriktige eller ufullstendige opplysninger om boligen eller dens egenskaper (eierskifteforsikring)
 • du har kjøpt hvite- eller brunevarer og fått avslag på dekning under en kjøpeforsikring
 • du er rammet av en naturskade som har påført skade på avling, bærbusker eller annen mindre virksomhet
 • du har blitt utsatt for identitetstyveri og har fått tap og er påført utgifter som følge av dette
 • du har en tvist som er knyttet til vilkårene under en rettshjelpforsikring
 • du har fått en forsikringstvist knyttet til en skade på eller tap av ditt privatfly, sjøfly, seilfly, glidefly, gyroplan, helikopter, hangglider, paraglider, mikrofly eller annen flyvende farkost

Finn fram før du begynner

 • Dokumentasjon på bygningen/ gjenstanden du evt har kjøpt
 • Oversikt over hvilket tap du har lidt
 • Skaderapport/ takst/ oversikt over utbedringsutgifter
 • Forsikringspapirene (forsikringsbeviset)
 • Brevet fra forsikringsselskapet hvor de avslår/ avkorter/ reduserer erstatningen (må alltid sendes oss)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 10 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Annen skade/ tap-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.