Ansvarsskade

Ansvarsskade
Med ansvarsskade menes forsikring som dekker det ansvaret du kan få som privatperson ved at du volder skader på andre personer, bygninger, ting eller verdier. Punktet omfatter ansvar uavhengig av hvor og hvordan du forvolder skaden på andre, enten det er med motorvogn, som eier av en bygning eller gjenstand, som båteier, som syklist, som hunde- eller dyreeier, som forelder, under reise, eller som privatperson for øvrig.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • du lurer på om et erstatningskrav som noen har reist mot deg er dekket under noen ansvarsforsikring du er omfattet av
 • du påfører andre ting, bygninger eller personer skade mens du er til sykkel, til hest, til fots eller i lufta
 • du påfører andre ting, bygninger eller personer skade som fører av motorvogn av en hver art, båt av enhver art etc
 • du påfører nabo eller naboeiendom skader, tap eller ansvar ved tiltak, handlinger/ unnlatelser, anlegg eller skadelig eller sjenerende virksomhet
 • du påfører andre en personskade på sitt legeme eller sinn ved egen bevisste eller ubevisste opptreden, aktivitet eller handlinger
 • du påfører bygninger skader ved bevisste eller ubevisste handlinger (uhell)
 • du er forelder til barn som bedriver hærverk på bygning og eller gjenstand som tilhører en annen, eller bevisst eller ubevisst forvolder skade i butikker, på skolen, på andre barn/ voksne, på arrangementer, messer/ tilstelninger etc
 • du er eier eller innehaver av husdyr (hund, katt, buskap, hest etc) eller ville dyr som holdes i fangenskap (bier, mink, rev, slanger etc) som forvolder personskader, skader på klær og bruksting, eller andre tingskader på utenforstående.

Finn fram før du begynner

 • Brev/ e-post/ annet med type og størrelse på kravet som er rettet mot deg
 • Eventuell takst over skaden/ ansvaret du holdes ansvarlig for
 • Forsikringspapirene (forsikringsbeviset) for din innboforsikring eventuelt for annet motorisert fremkomstmiddel (bil, båt, mc, moped, scooter etc) som måtte være involvert i den skade/ tap du påstås å ha forvoldt
 • Brevet fra forsikringsselskapet hvor de varsler at du ikke har forsikringsdekning for kravet (må alltid sendes oss)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 15-20 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Ansvarsskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.