Båtskade

Båtskade
Med båtskade menes skade som rammer fartøyet samt opplagsutstyr som krybbe, stativ og presenning ved brann, lynnedslag, eksplosjon, tyveri, hærverk, vrakfjerning etter brann- eller tyveriskade, sammenstøt, kantring, synking eller annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning, skade på rigg ved brudd og følgene av dette, båtredning, skade på fastmontert utstyr, bagasje om bord og på ekstra utenbordsmotor, båtredning og bergelønn.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • det oppstår skade på fartøyet samt tilhørende utstyr uavhengig av om fartøyet er i sjøen, på land, i opplag, under transport eller annet
 • skade rammer et motorisert fritidsfartøy enten det er yacht, havseiler, motorseiler, speedbåt, vannscooter, vannjet og annen flytende innretning
 • skade rammer en seilbåt, trimaran, kajakk, kano, flåte, gummibåt, jolle, pram, eller annen ikke motorisert flytende innredning
 • fartøyet ditt eller utstyr og bagasje om bord forliser/ tapes eller blir påført skade på grunn av uhell, hardt vær, annet værfenomén, sammenstøt, feilnavigering, ilandkjøring, hærverk, innbrudd, tyveri eller annet
 • fartøyet ditt må reddes og du påføres utgifter til redningen, bergelønn og annet

Finn fram før du begynner

 • Skademelding (skjema, brev, e-post)
 • Skadebilder
 • Skadetakst
 • Forsikringspapirene (forsikringsbeviset)
 • Brevet fra forsikringsselskapet hvor de avslår/ avkorter/ reduserer erstatningen (må alltid sendes oss)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 10 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Båtskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.