Boligskade

Boligskade
Med boligskade menes brann-, sot-, svi-, vann-, innbrudds-, natur-, sopp- og råteskade, skade forårsaket av dyr og insekter, samt påbud fra offentlig myndighet som rammer/ retter seg mot bygning/ bolighus, leilighet, hytte, innbo og løsøre samt skade på tilhørende bygg og anlegg som garasje, uthus, naust, bod, sjøhus, bryggeanlegg, utvendige rør, ledninger og tanker, hageanlegg, svømmebasseng, badestamp, gjerder og flaggstenger.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • skade har rammet en villa, tomannsbolig, rekkehus, borettslagsleilighet, eierseksjonsleilighet, aksjeleilighet, hybelleilighet, kårbolig eller annen bolig, enten du selv eier eller leier, eller leier ut hele eller deler av den
 • skade har rammet fritidsbolig, hytte, sommerhus, fjellstue eller annet midlertidig eller sesongbestemt bosted, koie, lavvo
 • du må fraflytte bolig i deler av reparasjons-/ gjenoppføringstiden ved brann- eller vannskade
 • skade har rammet tilhørende bygningsmasse som garasje, uthus, naust, bod, stabbur, badehus, sjøhus, hundehus etc
 • skade har rammet noen driftsbygning i tilknytning til gårdsdrift, skogsdrift og annen virksomhet herunder stall, fjøs, skjå, stabbur, redskapshus, lager etc
 • skade har rammet utvendige anlegg som bryggeanlegg, hageanlegg, utvendige og innvendige, svømmebasseng, badestamper, skulpturer, luftegård etc
 • skade har rammet ledninger, synlige og nedgravde tanker/ tankanlegg, gjerder, flaggstenger etc
 • innvendige eller utvendige varmekabler har sluttet å fungere pga brudd eller elektrisk fenomén
 • er rammet av skade på ditt innbo/ løsøre fra slik bolig/ bygning/ fritidsbolig samt innbo/ løsøre som på skadetidspunktet befinner seg i bil, båt eller annet kjøretøy/ fartøy
 • skaden har rammet ditt innbo mens det er i ferd med å flyttes til annet midlertidig eller bosted eller av annen grunn ikke befinner seg i eller i umiddelbar tilknytning til boligen

Finn fram før du begynner

 • Skademelding (skjema, brev, e-post)
 • Skadebilder
 • Skadetakst
 • Forsikringspapirene (forsikringsbeviset)
 • Brevet fra forsikringsselskapet hvor de avslår/ avkorter/ reduserer erstatningen (må alltid sendes oss)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 10 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Boligskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.