Gjenstandsskade

Gjenstandsskade
Med gjenstandsskade menes skade på eller tap av gjenstand/ løsøreting du eier eller oppbevarer for andre ved at den blir utsatt for tyveri, skadeverk, eller annet tap som følge av en plutselig ytre årsak. Punktet omfatter også situasjoner hvor gjenstanden blir skadet eller går tapt som følge av at den mistes i bakken, i sjøen, eller i luften eller blir utsatt for elementer den ikke tåler (fuktighet, vann, kulde, frost, varme, lukt, støv, press/ klemming, trykk, skadedyr etc). Punktet omfatter gjenstander som for eksempel smykker, ur/ klokke, sykkel, kamera, kunst, våpen, bunader etc.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • du blir frastjålet en sykkel, kamera, bunad, smykker, ur/ klokke, kunst, våpen, bunad, PC, mynt- eller frimerkesamling, og andre kostbare enkeltgjenstander, eller slike gjenstander går tapt i brannskade, vannskade etc
 • dine gjenstander som nevnt i forrige punkt blir utsatt for en uventet, plutselig ytre hendelse som gjør at de blir påført skade eller tapes
 • du uforvarende mister en gjenstand i sjøen eller i bakken ved at den faller ut av jakkelomme, skjortelomme, bagasje eller annet under aktivitet fra deg eller andre
 • gjenstanden ble utsatt for skadeverk, hærverk, sabotasje eller annen bevisst skadeforvoldelse
 • gjenstanden din blir skadet ved ubevisste handlinger fra deg selv eller utenforstående, enten barn eller voksne for eksempel tråkker på den, brekker den, setter seg på den, kommer borti den, knuser den, kjører over den eller på annen måte beskadiger den
 • Skjemaet skal ikke benyttes hvis gjenstanden er bygningsfast eller montert i bolig eller bygning hvor du i stedet benytter Boligskade. Skjemaet skal heller ikke benyttes hvis gjenstanden er fast montert i motorvogn eller i båt/ fartøy av noe slag, hvor du i stedet benytter henholdsvis Motorvognskade-skjemaet og Båtskade-skjemaet.

Finn fram før du begynner

 • Skademelding (skjema, brev, e-post)
 • Skadebilder
 • Kvittering/ dokumentasjon/ oversikt over opprinnelig innkjøpspris
 • Informasjon/ prisanslag over gjenanskaffelsesprisen i dag
 • Skadetakst
 • Forsikringspapirene (forsikringsbeviset)
 • Brevet fra forsikringsselskapet hvor de avslår/ avkorter/ reduserer erstatningen (må alltid sendes oss)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 10 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Gjenstandsskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.