Husdyrskade

Husdyrskade
Med husdyrskade menes skade på hund/ jakthund, katt/ rasekatt som følge av sykdom eller skade hvor det oppstår tap og utgifter for deg som følge av død, reduserte bruksegenskaper, eller du påføres veterinærutgifter eller utgifter til reseptbelagte medisiner pga påkjørsel, urinveislidelser, hudlidelser, keisersnitt, bitt- og sårskader, livmorbetennelse eller mage- og tarminfeksjon. Punktet omfatter også tap av slike husdyr hvis de blir stjålet ved innbrudd i bygning. Videre omfattes skade og sykdom i landbruksbesetninger som for eksempel hester, storfe, griser og småfe.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • din hund/ jakthund eller katt/ rasekatt eller annet kjæledyr som akvariefisk, ilder, chinchilla, kanin, minigris, papegøye eller undulat blir utsatt for uforutsett død
 • ditt kjæledyr rammes av sykdom eller skade som påfører deg veterinærutgifter (veterinærhonorar, opphold på dyrehospital) samt utgifter til reseptbelagte medisiner
 • din landbruksbesetning av hester, storfe, griser, småfe etc er utsatt for skade eller sykdom som medfører uforutsett død eller utgifter
 • ditt husdyr må avlives av dyrevernmessige hensyn
 • ditt husdyr blir borte/ forsvinner over en lengre periode (3 måneder)
 • din hund eller jakthund rammes av skade/ sykdom som fører til livsvarig invalidisering og tap av bruksegenskaper den beviselig hadde

Finn fram før du begynner

 • Skademelding (skjema, brev, e-post)
 • Veterinærdokumentasjon (diagnose, anbefaling, kvitteringer)
 • Eventuell stamtavle
 • Bilder av dyret
 • Eventuell pris på nytt tilsvarende husdyr i innkjøp i dag
 • Forsikringspapirene (forsikringsbeviset)
 • Brevet fra forsikringsselskapet hvor de avslår/ avkorter/ reduserer erstatningen (må alltid sendes oss)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 10 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Husdyrskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.