Motorvognskade

Motorvognskade
Med motorvognskade menes skade som skyldes brann, tyveri/ innbrudd, glassruteskader (knusing, stjerner, sprekker) eller redning/ assistanse ved driftsstopp/ utelåsing/ sykdom/ ulykke på motorvogn du eier eller bruker, herunder fast og påmontert utstyr på motorvognen. Punktet omfatter også skade som skyldes utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk, og andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig ytre påvirkning, herunder stormskade, samt skade på påhengt tilhenger, campingvogn, hestehenger, båthenger og annet vedheng.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • skade har rammet en bil, el-bil, veteranbil, bobil, minibuss, buss, lastebil, trailer og semitrailer eller en motorisert tohjuling i form av motorsykkel, moped, mopedbil, scooter, eller en tre- eller flerhjuling, herunder ATV
 • skade har rammet et kjøretøy som går på reimer, valser, meier, belte eller lignende, herunder snøscooter, beltevogn, amfibievogn, og skogs- og landbruksmaskiner
 • skade har rammet en tilhenger, campingvogn, hestehenger, båthenger eller annet vedheng som er eller skulle vært registrert på egne skilter
 • skade har rammet motorvogn som følge av innbrudd, sammenstøt, kollisjon, utforkjøring, velt, hærverk eller er en følge av været (storm-, flom- og lynskader), eller motorvognen er tapt som følge av tyveri, brann, utforkjøring i sjø/ fra ferge etc
 • skade har rammet motorvogn som følge av takras, snøras, istapper, steinsprut, takdrypp, snømåking, malingssprut og annen skadelig virksomhet i nærheten av motorvognen
 • skade har rammet motorvognen under behandling hos profesjonelle for reparasjon, service eller blir gjenstand for annen behandling i form av maskinvask, polering, (om-)lakkering, understellsbehandling etc
 • skade er påført motorvogn av barns lek eller uhell, barn og voksnes bevisste og ubevisste skadeforvoldelse/ hærverk og skader som følge av nedfall av trær, kvister og annet fra naboeiendom

Finn fram før du begynner

 • Utfylt skademeldingsskjema
 • Skadetakst
 • Forsikringspapirene (forsikringsbeviset)
 • Brevet fra forsikringsselskapet hvor de avslår/ avkorter/ reduserer erstatningen (må alltid sendes oss)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 10 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Motorvognskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.