Reiseskade

Reiseskade
Med reiseskade menes skade som rammer ting/ reisegods du eier og har med deg mens du er på reise, herunder bagasje, klær, kontanter, verdisaker og personlige effekter. Punktet omfatter også tap du har fått som følge av forsinket ankomst, forsinket avgang, tap av eller forsinket bagasje, samt krav på dekning av veterinærutgifter som påløper ved akutt sykdom/ ulykkesskade utenfor Norden for merkede og vaksinerte kjæledyr som du eier.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • du ankommer reisemålet og opplever at din bagasje ikke kommer frem, eventuelt er betydelig forsinket, slik at du må kjøpe inn nødvendige artikler i mellomtiden
 • du opplever vesentlig forsinket avgang med noe rutegående transportmiddel eller charterflyvning/ -avgang i forhold til tidfestet avtalt avgang
 • du opplever å ankomme målet for reisen vesentlig forsinket, og/ eller slik at ytterligere transportmidler ikke korresponderer, avtaler ikke kan oppfylles mv
 • du får frastjålet eller taper bagasje, klær, verdisaker eller andre personlige effekter du har med deg
 • du ikke kan reise på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie, eller hvis du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, etc i din bolig, forretning eller kontor
 • du blir frastjålet verdier ved ran, veskenapping, tyveri, bedrageri, kredittkort-scimming etc mens du er på reise
 • du taper eller får ødelagt verdier gjennom naturskade eller annen plutselig, uventet ytre årsak som rammer dine ting, gjenstander, bagasje eller påfører deg økonomisk tap

Blir du selv utsatt for en personskade (fysisk eller psykisk) eller sykdom rett forut for (avbestilling) eller under reise (reisesyke og reiseulykke) skal du ikke benytte dette skjemaet, men det dekkende skjema under Personskadesak.

Finn fram før du begynner

 • Skademelding (skjema, brev, e-post)
 • Reiserutens detaljer
 • Utgiftskvitteringer fra skadesaken
 • Dokumentasjon fra skadestedet (bilder, anmeldelser, avtaler etc)
 • Skadetakst
 • Reiseforsikringspapirene (forsikringsbeviset)
 • Kredittkortet som minst halvparten av reisens kostnader eventuelt er betalt med
 • Kvittering/ billetter/ annen dokumentasjon fra transportselskapet
 • Brevet fra forsikringsselskapet hvor de avslår/ avkorter/ reduserer erstatningen (må alltid sendes oss)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 15-20 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Reiseskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.